Thiết kế


Hà Nội Center Point được thiết kế với 31 tầng: 24 tầng căn hộ cao cấp và 7 tầng trung tâm thương mại.

Phối cảnh Hà Nội Center Point

Thiết kế Hà Nội Center Point

Chưng cư Hà Nội Center Point được phân bố và thiết kế tại 2 Đơn Nguyên. Với lối thiết kế hiện đại và độc đáo, Hà Nội Center Point sẽ mang đến cho quý khách một sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu của mình: Văn phòng – Cho thuê – Để ở sang trọng.

Sơ đồ tổng thể Hà NỘi center point

Thiết kế diện tích căn hộ Hà Nội Center Point:

– Căn hộ 1 ngủ: 46 m2

– Căn hộ 2 ngủ: 59 m2 – 63 m2 – 68 m2

– Căn hộ 3 ngủ: 79 m2 – 80 m2 – 90 m2

Mặt bằng chi tiết Hà Nội Center Point:

– Tầng 8 Hà Nội Center Point

Mặt bằng tầng 8 Chung cư Hà Nội Center Point

Mặt bằng tầng 8 Chung cư Hà Nội Center Point

– Tầng 9, 11, 112a Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 9-11-12a

Mặt bằng các tầng 9-11-12a

– Tầng 10 , 12 Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 10-12

Mặt bằng các tầng 10-12

– Tầng 15 – 17 – 19 – 21 – 23 Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 15-17-23

Mặt bằng các tầng 15-17-23

– Tầng 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 14-16-24

Mặt bằng các tầng 14-16-24

– Tầng 25 Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 25

Mặt bằng các tầng 25

– Tầng 26 – 28 Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 26-28

Mặt bằng các tầng 26-28

– Tầng 27 Hà Nội Center Point

Mặt bằng các tầng 27

Mặt bằng các tầng 27

– Tầng 29 Hà Nội Center Point

Mặt bằng tầng 29

Mặt bằng tầng 29

– Tầng 30 Hà Nội Center Point

Mặt bằng tầng 30

Mặt bằng tầng 30

– Tầng 31 Hà Nội Center Point

Mặt bằng tầng 31

Mặt bằng tầng 31